Skip to main content

"स्वच्छंदी"ची गोष्ट.....

संपूर्ण नाव : स्वच्छंदी 

(आडनावाने एखाद्या व्यक्तीकडे पाहायचे संदर्भ बदलतात, त्यामुळे आडनावाचा उल्लेख टाळते आहे.....)
हे माझं नाव मला खूप प्रिय आहे. असं नाव या जगात क्वचितच कोणाचं असेल आणि या नावाचा अर्थही मला प्रचंड आवडतो.....


"स्वत:च्या छंदाने, स्वत:च्या आवडी-निवडीनुसार वागणारी ती स्वच्छंदी"
स्वत:चे "स्व"त्त्व (मी पण नव्हे) जपायला मला खूप आवडतं. मी सगळ्यांपेक्षा वेगळी आहे आणि खूप special आहे..... तसं पाहिलं तर प्रत्येक व्यक्ती ही दुसऱ्यापेक्षा वेगळीच असते. कदाचित प्रत्येकाला आपले ओळख जपता येत नसावी. यासाठी खूप कारणं असतात आणि खूप कारणं देताही येतात.... पण अंतत: स्वत:शी प्रामाणिक राहणं महत्त्वाचं.....! मला खुपदा (नेहमी नाही) माहित असतं कि मी एखादी गोष्ट का करतेय..... त्यातून मला काय मिळणार आहे आणि समोरच्याला काय मिळणार आहे..... अशा काही गोष्टी नक्कीच असतात, ज्या त्या क्षणी का घडतात किंवा त्या क्षणी आपण त्या का करतो, याची आपल्याला काहीच कल्पना नसते.... त्या नकळत घडून जातात.....!!!
अशावेळी मी स्वत:ला फक्त एवढंच सांगते.....

" Everything has its own significance in life and everything happens for a reason...."
हे significance आणि reasons शोधायला मला खूप आवडतात. एखादा खजिना शोधाल्यासारखं वाटतं आणि जसजसे आपण शोधाच्या अखेरीला पोहोचतो, तसतसा आपल्याला, आपल्या नकळत work out होत असलेला plan लक्षात येतो. प्रत्येक योगायोगाचा हेतू स्पष्ट होतो आणि आपण त्या क्षणी तसे का वागलो, याचं कारण कळून चुकतं......
आणि "मृत्युंजय" मधल्या "कर्णा"च्या एका वचनाच महत्त्व पटतं....
"योगायोगच मनुष्याचं आयुष्य घडवत असतात. तो निव्वळ त्याचं श्रेय घेतो........!"

Comments

Maithili said…
Ohh...Good one yaa...Really...!!! Liked it...!!! :)
thanks a lot!!! wondering of making a series of articles related to "swachchhandi".... hope it goes well!!!
'मनाली' या शब्दाचा अर्थ होतो 'पक्षी'...and birds sybolizes freedom... स्वच्छंदी .... keep writing
'मनाली' चा अर्थ 'पक्षी' असा होतो हे खरंच माहीत नव्हतं मला..... सांगितल्याबद्दल धन्यवाद!!! आणि माझ्या blog चं नाव 'स्वच्छंदी' असणं आणि माझ्या नावाचा अर्थ पक्षी ( which symbolises Freedom) असणं, हा निव्वळ योगायोग आहे..... :D!!!!
‘स्वच्छंदी’ हे नाव ब्लॉगसाठी फारच लोकप्रिय आहे असं दिसतं. माझ्याही ब्लॉगचं नाव तेच आहे. हे नाव ठेवताना माझ्याही मनात हेच विचार आले होते. स्वच्छंदी म्हणजे कसलंही बंधन नसलेला. तेव्हा कुठल्याही विषयाचं बंधन नसलेल्या ब्लॉगसाठी ‘स्वच्छंदी’ हे नाव योग्य वाटलं मला. पण ते नाव आधीपासूनच तुमच्या ब्लॉगचं आहे. एवढंच नव्हे तर, http://swachandi.blogspot.com/ या ब्लॉगचंही नाव ‘स्वच्छंदी’च आहे!
संकेत आपटे या स्वच्छंदीच्या ब्लॉगवरून या स्वच्छंदीच्या ब्लॉगचा पत्ता मिळाला होता, मग काय, आलो स्वच्छंद विहार करत... ჻)
स्वछंदीची गोष्ट आवडली. :)
मला आधी वाटलं संकेतचा ब्लॉग आहे की काय हा. असो, आज अजून एक स्वछंदी विहार करणारी सापडली ह्या ब्लॉगविश्वात..
खुप शुभेच्छा लिखाणासाठी !!
मनाली said…
धन्यवाद!!!
या शब्दात एक प्रकारची जादू आहे, जेव्हा मी स्वच्छंदी विचार करायला लागते तेव्हाच कदाचित असे शब्द सुचतात... आणि त्यासाठीच मी स्वच्छंदी बनण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करते.... :)

Popular posts from this blog

तू कोई और है

आज मी एकटी एक सिनेमा बघायला गेले. ‘मजबुरी’ म्हणून नाही तर बघायचा होता म्हणून! माझी एकटे जाऊन सिनेमा बघायची खूप वर्षे इच्छा होती, पण कधी तशी वेळ आली नाही. या वेळेस सुद्धा आली नसती, परंतु संधीची चाहूल लागताच मी ठरवलं कि यावेळेस नक्की! सिनेमा संपल्यावर समोरच्या क्यानी मध्ये मी एका अनोळखी मुलीसोबत table shareकेले. हा अनुभवदेखील पहिलाच! मी माझा सुलेमनी चहा पिता पिता तिच्याशी बऱ्याच गप्पा मारल्या. असे अनुभव खऱ्या अर्थाने माणसाला समृध्द करतात!
सिनेमा ह्या गोष्टीकडे नेहमीच एक social गोष्ट म्हणून पहिले जाते.त्यात तत्थ्य असले तरी सिनेमा हा एक वैयक्तिक अनुभव असायला हवा. निदान माझ्यासाठी तरी आहे! For me, cinema is all about what it makes you feel. Cinema is a piece of art. We should pay attention to its craft. There a quote by Rainbow Rowell from a brilliant book called ‘Eleanor and Park’. It says, “Eleanor was right. She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel.” So I try to measure everything that I see against that unit. How m…

दुनियादारी

"ये महलो, ये तख्तो, ये ताजो की दुनिया,ये इंसान के दुश्मन समाजो की दुनिया,
ये दौलत के भूखे रवाजो की दुनिया,ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हैं?"

 "दुनियादारी" वाचून झालं नुकतंच… मी हललेय पार आतून! म्हणजे हे असंच असतं का? कोणीच चूक आणि कोणीच बरोबर नसतं बहुतेक. शेवटी सगळं परिस्थितीच्या मनात असतं तसंच घडतं. मग ही स्वत:ची ओढाताण कशासाठी? आज इथे जिंकून मिळवायचं ते काय आणि हरायचं ते काय???

परिस्थिती आपल्याला सर्व या अशा मार्गाने का शिकवत असते? आज या क्षणी माझी जी काही स्वप्नं आहेत, ती जर उद्या पूर्ण झाली नाहीत तरी मी चालतंच राहणारेय. खरंतर, मला चालतच राहावं लागणार आहे. आज जर मला मध्ये काही सोडावं लागलं, तर ते पाठी ठेऊन मी पुढे जाणारेय…

आजचे क्षण या उद्याच्या आठवणी आहेत. ज्या क्षणांना मी आज जपत नाही, त्या उद्या नाहीशा होणारेत. हा सिद्धांत आहे आणि या सिद्धांतावर माणूस निर्माण झाला आहे. 
पण मग या आयुष्यात येणाऱ्या छोट्या छोट्या पर्वांचे काय? ती अशीच निघून जाणार वाटतं, भूतकाळात जमा होणार. हा आठवणींचा buffer-overflow झाला, तर काहीतरी garbage-collection सारखं mechanism वापरावं …

रिलेशनशिप स्टेटस : सिंगल

And that neither means Available nor ready to Mingle!!!! रिलेशनशिप  स्टेटस:सिंगल एकभुवया उंचावणारं स्टेटमेंट..... (भुवया उंचावण्याची कारणे अर्थात वेग-वेगळी असतात..... ;)) आणि त्यामागून येणारा म्हणजे ओघानेच येणारा प्रश्न "का???" आणि त्याचं त्याच सहजतेने दिलेलं उत्तर.... "अजून 'तसा ' कोणी भेटला नाही"..... आता  हे 'तसा' काय प्रकरण आहे, हा मुलांना पडलेला स्वाभाविक प्रश्न! आणि त्याचं उत्तर शोधायचा केलेला हा लहानसा म्हणजे अगदी बारीकसा प्रयत्न... तर एखाद्या मुलीच्या सिंगल असण्यामागे खूप काही कारणं असतात....म्हणजे बघा ना, प्रत्येक मुलीच्या मनात एक राजकुमार हा असतोच; मग भले ती मुलगी दासी होण्यालायक तरी असो वा नसो.... पण का माहित नाही हे काही मला पटत नाही....म्हणजे माणसाने expect तेव्हढंच करावं जेव्हढ त्याला बनणं शक्य आहे..... आता मला माहितेय की मी राजकुमारी वगैरे नाहीये... दिसण्याबद्दल म्हणतेय मी.... बाकी माझ्या विश्वाची मीच राजकुमारी आहे..... एक 'स्वच्छंदी' राजकुमारी.....आणि असाच एक स्वच्छंदी राजकुमार हवाय मला.... तो अगदी माझ्यासारखा असावा या गोष्टीब…